OTP Ingatlan
Somfa Liget VII. ütem
Budapest, X. kerület

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendeletnek (a továbbiakban: GDPR vagy Általános Adatvédelmi Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően történik.

Az OTP Ingatlan Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3., a továbbiakban: Társaság) a https://somfa-liget.hu weboldal üzemeltetőjeként minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. A tájékoztató célja, hogy a Társaság az új építésű lakóingatlan értékesítése, illetőleg az értékesítés előkészítése során, továbbá az értékesítési tevékenység keretében a Társasággal kapcsolatba lépő érdeklődők, illetve a weboldalt látogató egyéb személyek részére információt nyújtson személyes adataik kezeléséről. Az e tájékoztatóban foglaltakhoz társaságunk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, az itt leírtakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk.

A tájékoztató időbeli hatálya annak visszavonásig tart. A társaság fenntartja a jogot jelent tájékoztató módosítására, az ezzel kapcsolatos értesítésről a módosított Tájékoztató honlapon történő közzétételével gondoskodik.

1) AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

1.1 Az adatkezelő neve: OTP Ingatlan Zrt. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1242 Budapest, Pf. 453.
Telefon: +36 1 373 3936
E-mail: info(at)otpingatlan(dot)hu
Internet: www.otpingatlan.hu

2) A JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZERINTI ADATKEZELÉS JELLEMZŐIT A KÖVETKEZŐ TÁBLÁZAT FOGLALJA ÖSSZE

2.1 AJÁNLATKÉRÉS

Társaságunk lehetőséget biztosít arra, hogy az érdeklődők telefonon vagy elektronikus úton ajánlatot kérjenek azon kategóriájú ingatlanokkal kapcsolatban, amit az ajánlatkéréskor megjelölnek. Az ajánlatot az érdeklődő által megjelölt elérhetőségen, a szabad kapacitásokra figyelemmel adja meg Társaságunk.

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama

A Társaság az érdeklődőt fel tudja keresni az általa megadott elérhetőségen, részére tájékoztatást tudjon nyújtani azon ingatlanokról, amelyekről érdeklődik.

Az érintett hozzájárulása, a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

A Társaság az érdeklődőt fel tudja keresni az általa megadott elérhetőségen, részére tájékoztatást tudjon nyújtani azon ingatlanokról és hitelkínálatról, amelyről érdeklődik. Az érintett hozzájárulása, a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja alapján név, e-mail cím és/vagy telefonszám (az érdeklődő választása szerint), üzenet A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a hozzájárulás megadását követő naptári év december 31-éig.

A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a hozzájárulás megadását követő naptári év december 31-éig.

2.2 HÍRLEVÉLRE VALÓ FELIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Társaságunk hírlevél útján tartja a kapcsolatot az érdeklődő személyekkel, akik figyelmébe ajánlja szolgáltatásait, az egyes projektjeiről tájékoztatást nyújt részükre.

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama

Hírlevél útján történő kapcsolattartás, szolgáltatások ajánlása, az egyes projektekről, újdonságokról, akciókról történő tájékoztatás. Az érintett hozzájárulása, GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja alapján név, e-mail cím A hírlevélről való leiratkozásig (hozzájárulás visszavonása).

Az érintett hozzájárulása, GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

név, e-mail cím

A hírlevélről való leiratkozásig (hozzájárulás visszavonása).

2.3 INGATLANOK FOGLALÁSA

Az érdeklődőnek lehetősége nyílik arra, hogy a weboldalon keresztül, foglalás útján, az ingatlanegységek (lakás, gépkocsibeállóhely, tároló) kiválasztását követően azokat a maga számára biztosítsa az adásvételi (elő)szerződés aláírásáig, de maximum 5 munkanapig.

Amennyiben az ingatlancsomag lefoglalását követően az érdeklődő foglalását vissza kívánja vonni, úgy azt a ertekesites(at)otpingatlan(dot)hu e-mailcímre küldött e-maillel ezt megteheti. A megadott személyes adatok ebben az estben 5 munkanapon belül törlődnek.

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama

Kapcsolatfelvétel az érdeklődővel, aki az ingatlanegység(ek)et lefoglalja adásvételi (elő)szerződés megkötés céljából.

Az ingatlanegység(ek)re vonatkozó (elő)szerződés megkötése, GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

Érdeklődő neve, címe, e-mail címe, telefonszáma

Amennyiben az adásvételi (elő)szerződést a felek megkötik, úgy a személyes adatok a szerződés részévé válnak.

Amennyiben az ingatlanegység(ek) foglalását követően sikertelen az érdeklődővel történő kapcsolatfelvétel, és az érdeklődő nem iratkozott fel hírlevélre, az ingatlanegység(ek) foglalásával együtt a foglalást követő 5 munkanap elteltével automatikusan törlésre kerülnek a megadott adatok.

Amennyiben az ingatlanegység(ek) foglalását követően a kapcsolatfelvétel sikeres, de az adásvételi (elő)szerződés nem jön létre a foglalást követő 15 munkanapon belül, és az érdeklődő nem iratkozott fel hírlevélre, úgy a Társaság a személyes adatokat 15 munkanapon belül törli.

2.4 COOKIE-K

Az OTP Ingatlan a weboldalain ún. cookie-kat (sütiket) használ, amelyek célja, hogy minél teljesebb szolgáltatást nyújthasson honlapjai látogatóinak. A sütikről és azok kezeléséről ide kattintva tudhat meg többet.

3. AZ ADATKEZELŐ, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ADATAI

Adatkezelő neve: OTP Ingatlan Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.; Cg. 01-10-041554; Tel: +36 1 373 3936; Email: info(at)otpingatlan(dot)hu)

Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Székely Réka (postacíme: 1139 Budapest, postafiók: 66; e-mail címe: adatvedelem(at)otpfm(dot)hu; Telefonszáma: +36 (70) 6493601)

4. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Címzettnek tekinthető az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

4.1. ADATFELDOLGOZÓ

Társaságunk a 2. pontban említett adatkezelései kapcsán adatfeldolgozókat veszi igénybe az alábbiak szerint:

Adatfeldolgozó neve Székhely Adatfeldolgozói feladat leírása

OTP Bank Nyrt.

1051 Budapest, Nádor u.16.

számviteli feladatok

Online Capital Investments Kft.

1033 Budapest, Kéve utca 14.

marketing feladatok teljesítése

Linemedia Kft.

1141 Budapest,
Komócsy utca 29-31. C. ép. 1. em. 1.

marketing feladatok teljesítése

TÖRÖS Ügyvédi Iroda

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.

szerződés szerkesztés és kapcsolódó jogi feladatok teljesítése

Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda

1012 Budapest, Logodi utca 30.

szerződés szerkesztés és kapcsolódó jogi feladatok teljesítése

Rézmovits és Poór Ügyvédi Iroda

1055 Budapest
Falk Miksa utca 14. IV. em. 1

peres képviselet

Balázs B. Péter Ügyvédi Iroda

1027 Budapest Csalogány utca 23-33.

1027 Budapest Csalogány utca 23-33.

TRI-ÁSZ Kft., Laki Levente

2040 Budaörs, Jókai utca 6/a.

ingatlan értékesítési ügynöki tevékenység

Optimmo Ingatlan Bt., Todorovics Attila

1048 Budapest, Tófalva utca 6/a. 1/3.

ingatlan értékesítési ügynöki tevékenység

Rigó Norbert E.V.

1039 Budapest, Hímző u. 9., 9/49

ingatlan értékesítési ügynöki tevékenység

ETNA Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1173 Budapest, Vadkacsa u. 4/c.

Királyhágó Residence érdeklődők és vevők nevének, telefonszámának és emailcímének kezelése vevői egyeztetés céljából

triple E Kft.

1033 Budapest, Búza utca 2. II. em 16.

Somfa Liget VII. ütem érdeklődők és vevők nevének, telefonszámának és emailcímének kezelése vevői egyeztetés céljából

4.2. AL-ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

Az Adatfeldolgozó a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében további adatfeldolgozókat vesz igénybe a következők szerint:

Al-adatfeldolgozó neve Székhely Al-adatfeldolgozói feladat leírása

Rackforest Kft.

1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. emelet

szerverszolgáltatás

SalesAutopilot Kft.

1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.

e-mail kiszolgáló rendszer biztosítása, rendszerüzenetek küldése és adatok tárolása

Google Ireland Ltd.

Gordon House, Barrow street, Dublin 4, Írország

GSuite az érdeklődők által megadott személyes adatok tárolására, rendszerezésére

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország

az érdeklődők által megadott személyes adatok tárolása

A fentieken túl további címzettek körében előfordulhat, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik társaságunkat. Társaságunk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

5. ADATBIZTONSÁG

Társaságunk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által bérelt szervereken találhatók meg. Társaságunk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • Az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az általános adatvédelmi rendelet szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Társaságunk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

6. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az érintett – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, kezelésének korlátozását vagy törlését, hozzájárulás visszavonását, illetve tiltakozhat az adatai kezelése ellen.

Az érintett az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az adatkezelőhöz az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulás minden esetben önkéntes és – az adatkezelés időtartama alatt – bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonásának szándékát az 1. pontban megjelölt elérhetőségek bármelyikén jelezheti a Társaság számára. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

A Társaság az általános adatvédelmi rendelet 12. cikk (3) bekezdésével összhangban, az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb az annak beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a beérkezett kérelmek számát, ez a határidőt további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a választ lehetőség szerint szintén elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt – a kérelmében kifejezetten megjelölt – más formában kéri.

6.1. HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül a Társaságtól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy a Társaság:

 • Milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési célból, illetve mennyi ideig kezeli;
 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 • alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, és ha igen, jogosult megismerni annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően az általános adatvédelmi rendelet 12. cikk (5) bekezdésével összhangban, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Társaság köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

6.2. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett személy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát, amennyiben hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Társasághoz, akkor a Társaság is elektronikus úton küldi meg válaszlevelét. is. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

6.3. ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ (ZÁROLÁSHOZ) VALÓ JOG

Az érintett személy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Társaság korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben:

 • Vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Társaság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelést jogellenesnek véli, azonban az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

6.4. ADATHORDOZHATÓSÁG

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és az Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelőt, ha:

 • Az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

6.5. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”)

Az érintett a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Társaságtól személyes adatai törlését.

A Társaság köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha – többek között - az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az adatkezelés jogalapja jogos érdek, közérdek vagy közhatalmi jogosítvány, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy
 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

6.6. TILTAKOZÁS AZ ADATKEZELÉS ELLEN

Önt megilleti, hogy a jogos érdeken alapú adatkezelés ellen tiltakozzon az 1. pontban megjelölt elérhetőségek bármelyikén keresztül.

6.7. HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása esetén a Társaság visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

7. JORVOSLATHOZ VALÓ JOG

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi szabályokat, akkor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat(at)naih(dot)hu). Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. Az érintett a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek Amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

Kapcsolat